Land-artová exkurze do Středohoří - vombat
Na Lovoš jsme vystupovali už za šera. Na Říp v pozadí jsme však ještě dohlédli.

Na Lovoš jsme vystupovali už za šera. Na Říp v pozadí jsme však ještě dohlédli.

Stedohoenvirolandart