o mně - vombat

Martin Vyhnal

Když mi bylo patnáct, vzal jsem poprvé do ruky tátovu starou Prakticu a udělal s ní pár záběrů. Od té chvíle se pro mě fotografování stalo čímsi neodolatelným, skoro nutkavou potřebou. Často se přistihnu, jak hledím na svět kolem sebe skrz neviditelný hledáček - mimoděk si promýšlím úhly pohledu i kompozici, snažím se předvídat klíčový moment.

Za těch patnáct let mě fotografie ani na chvíli neomrzela, naopak - čím hlouběji pronikám do jejích tajů, tím víc mě fascinuje. Vybrat z košaté reality několik obrazů a z nich sestavit výpověď, dotknout se nějaké struny skryté za situací.. Tu možnost má jen fotografie. Její jazyk - byť se skládá ze zdánlivě jednoduchých prvků - je nekonečně bohatý. A já mám často pocit, že jsem stále sotva na začátku jeho objevování...Vybrané práce

>  Deset let dokumentace akcí Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně (snímky publikovány na webu katedry, v propagačních materiálech, na plakátech, bannerech a pozvánkách i v několika knihách vydaných katedrou). Zásadní ovlivnění vizuální tváře katedry.  

                ×  Portréty respondentů pro knihu prof. Hany Librové Věrní a rozumní                

                ×  Ilustrační fotografie pro publikaci Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny                

                ×  Sestřih videa o dlouhodobém sociologickém výzkumu prof. Librové o dobrovolné skromnosti

>  Fotodokumentace mnoha akcí brněnských nevládek věnujících se environmentálním otázkám. Fotografie dle potřeby využity pro prezentaci činnosti na webech, letácích a dalších materiálech.

                ×  Veronica - dokumentární festival EkoBiograf, Ekobazar nadačního obchůdku ad.

                ×  NaZemi - fairtradové odpoledne pro děti, video ke kampani Víte, s čím si hrajete?

                ×  Lipka - Otevřené branky, exkurze ke kurzu Ekoškolník ad.

                ×  Rezekvítek - exkurze, výukové programy, dobrovolnické akce, činnost Úseku pro přírodu

                ×  Nesehnutí - několik happeningů upozorňujících na kampaně tohoto hnutí (např. protest proti veletrhu IDET)

                ×  Ekofilm - doprovodné akce mezinárodního dokumentárního festivalu

                ×  Jeden svět - dokumentace několika událostí v rámci festivalu

>  Ilustrační fotografie pro výukový materiál Sto lidí, sto chutí vzdělávacího zařízení Lipka

Ilustrační fotografie pro knihu Planá nad Lužnicí

>  Ilustrační fotografie pro infocedule naučných stezek                

                ×  Tábor -  lesopark Pintovka                

                ×  Planá nad Lužnicí - ptačí stezka po Hraběcí cestě

>  Fotodokumentace mnoha akcí města Planá nad Lužnicí (fotografie využity v propagačních materiálech, kalendáři ad.)

>  Z mé fotografie Kamenné kolonie vydán v Brně pohled

>  Zakázky pro teplárnu v Plané nad Lužnicí (letecké fotografie areálu firmy a velkoformátové dekorativní snímky do zrekonstruované budovy vedení)

>  Dvě samostatné a jedna skupinová putovní výstava

> Vítěztví v několika fotografických soutěžích (mj. soutěž organizace Forest Stewardship Council či turistického regionu Toulava)


Kdo mě inspiruje

Koho mám rád z Česka: Josef Sudek, Jan Reich, Jindřich Štreit, Viktor Kolář, Rudolf Šmíd, Josef Koudelka, Bohdan Holomíček, Antonín Kratochvíl, Jan Šibík, Tomki Němec, Libuše Jarcovjáková, David Gaberle, Marek Matuštík, BoysPlayNice, skupina 28mm ad.

Koho mám rád odjinud: Marin Parr, Sebastião Salgado, Werner Bischof, Sergej Maximišin, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Rafał Milach ad.


Powered by SmugMug Log In